Bestuur Afaayo in Nederland

Het bestuur van Afaayo (voluit ‘Stichting Afaayo Foundation’) bestaat uit vijf leden en wordt gevormd door:

  • Mevr. M. Verwijs, penningmeester
  • Mevr. M. Bakker, secretaris
  • Mevr. G. van der Does de Bye, algemeen bestuurslid
  • Dhr. G. Bakker, voorzitter ad interim en bestuurslid communicatie

De meeste bestuursbesluiten vereisen een meederheid van stemmen. Indien de stemmen staken telt de stem van de voorzitter dubbel. Enkele uitzonderingen vereisen een unaniem besluit.

Je kunt via onderstaand formulier contact met het bestuur opnemen.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht