Onze identiteit

Het uitgangspunt van Afaayo is de christelijke geloofsovertuiging waaruit de naastenliefde voortvloeit.

De vrijwilligers en het bestuur handelen uitsluitend in overeenstemming met de statuten van Afaayo, het beleidsplan 2014-2018 en overige beleidsdocumenten.