Wat wij met sponsorgelden doen

Afaayo zamelt sponsorgelden in om in het levensonderhoud van de vrijwilligers te kunnen voorzien. De inkomsten gaan dus voor een belangrijk deel naar onze vrijwilligers, die dankzij jouw steun hun werk in Afrika kunnen doen. Daarnaast dekken de sponsorgelden andere noodzakelijke kosten, bijvoorbeeld wanneer een vrijwilliger met verlof gaat.

Vervolgens gaat een deel van de inkomsten naar specifieke projecten. Zo kunnen voor bepaalde, doelgerichte acties fondsen beschikbaar worden vrijgemaakt. Bijvoorbeeld voor een voorlichtingscampagne over persoonlijke hygiƫne of om een dorp van klamboes te voorzien.