Privacyverklaring

Afaayo legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van het donateurschap of ter verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om je te informeren over activiteiten en projecten. Als je op deze informatie geen prijs stelt dan kun je dit schriftelijk melden aan:

Afaayo Foundation
Oude Arnhemseweg 40
3702 BE Zeist
Nederland

Alle door jou verstrekte gegevens worden vastgelegd in een beveiligd bestand. De Afaayo Foundation respecteert jouw privacy en handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle door jou verstrekte persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld, blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan derden.