Leven in Uganda

Uganda is één van de armste landen ter wereld. De bevolking van 35,9 miljoen mensen verkeert in grote economische en maatschappelijke problemen. Het land telt bijvoorbeeld 1,5 miljoen hiv/aids-besmettingen. Jaarlijks sterven naar schatting 63.300 Ugandezen aan de gevolgen van aids, het op zeven na hoogste aantal in de wereld. Het land telt meer dan achttien verschillende bevolkingsgroepen.

Van de bevolking is ongeveer 49% onder de 14 jaar. Een gemiddelde vrouw krijgt 5,97 kinderen. De gemiddelde levensverwachting bij geboorte is ongeveer 54 jaar. Slechts 2,1% van de bevolking is 65 jaar of ouder. De Ugandese bevolking groeit jaarlijks met 3,2%. Bijna 25% van alle Ugandezen leeft onder de armoedegrens.


Grotere kaart weergeven

Demografie
Uganda is met een oppervlakte van 241.038 vierkante kilometer bijna zeven keer zo groot als Nederland. De hoofdstad van Uganda is Kampala. Het bruto binnenlands product per capita is $ 1.500,00 en de economie groeit met 5,6% (2013). Engels is de belangrijkste taal, verder worden er in Uganda 33 verschillende lokale talen gesproken. De grootste religies zijn: Protestant (42%), Rooms-Katholiek (41,9%) en Moslim (12,1%).

Basale omstandigheden
Veel Ugandezen leven zonder de meest basale middelen. Dit is te zien aan de huizen, aan de mensen die vervuild water drinken en aan de staat waarin de ziekenhuizen verkeren. In veel ziekenhuizen in Uganda worden patiënten eerder zieker dan beter.

Hoewel gemiddeld 73% van alle Ugandezen van 15 jaar en ouder kan lezen en schrijven hebben slechts weinigen hebben toegang tot echt goed onderwijs. Dit is één van de redenen dat de werkloosheid in Uganda hoog is: het ontbreekt de meesten simpelweg aan algemene ontwikkeling en vakkennis. Ook kinderarbeid speelt een negatieve rol. Ongeveer 25% van alle kinderen tussen de 5 en 14 jaar werkt. Officiële werkloosheidscijfers voor Uganda zijn overigens niet (vrij) beschikbaar.

De statistieken verwerkt in dit artikel zijn gebaseerd op de schattingen van het World Fact Book van de CIA (pagina bezocht op 17 juli 2014).