Alle kinderen naar school

Milleniumdoel 2
Wereldwijd gaan miljoenen kinderen nog niet naar school, vooral in ontwikkelingslanden. De ouders houden hen vaak thuis om mee te helpen in het huishouden of om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Zelfs als kinderen naar school zouden kunnen zijn ze vaak fysiek niet in staat om te gaan.

Het werk van Afaayo richt zich op het bijdragen aan een goede gezondheid en goede voeding voor de kinderen waarmee onze vrijwilligers in aanraking komen. Dankzij dit werk kunnen meer kinderen naar school en voelen deze kinderen zich beter in staat om te leren.