Onze visie

De visie van Afaayo dient de missie. Onze visie is gericht op mensen, verantwoordelijkheid, activiteiten, partners en het karakter van onze activiteiten.

Mensen: De hulpverlening door Renske en eventuele toekomstige vrijwilligers zal ter beschikking worden gesteld aan iedereen die dat nodig heeft, in overeenstemming met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (met name Artikelen 18 & 25).

Verantwoordelijkheid: Het uitgangspunt van Afaayo is de christelijke geloofsovertuiging waaruit de naastenliefde voortvloeit.

Activiteiten: Onze activiteiten zijn gericht op het helpen bereiken van de milleniumdoelen 2, 4, 5 & 6 van de Verenigde Naties.

Partners: Waar nodig en mogelijk zal Afaayo samenwerken met organisaties die het bereiken van deze doelen bevorderen.

Karakter van onze activiteiten: Afaayo wil het volbrengen van de missie bereiken door vrijwilligers in te zetten. Onze vrijwilligers zullen altijd via een ‘vrijwilligerscontract’ aan Afaayo worden verbonden. Het vrijwillige karakter van de bijdragen van de medewerkers staat centraal.